پربازدید

ویدیوکووید-19

دانستی های جالب در مورد پرچم کانادا

پرچم کانادا امسال 50 ساله می شود. به همین مناسبت این ویدیو نگاهی دارد به نکاتی جالب در مورد پرچم کانادا که شاید تا به حال نمی دانستید!

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19