پربازدید

ویدیو

کووید-19

دانستنی هایی درباره کردیت کارت

کننده وامشان، پیشنهاد یک کارت اعتباری به مبلغ 10000 دلار با بهره 7/99 درصد را هم داده بود. اگرچه ایشان فقط یک کردیت کارت داشت اما در مورد قبول این کارت دوم دچار شک و تردید بود. به ایشان توضیح دادم که حتما قبول کنند زیرا داشتن دو کردیت کارت جزو ضروریات است و از طرفی اگر قبول نکنند وقتی به خانه جدید می روند اگر خرجهای اضافی پیش بیاید و یا به هر علتی در آینده به کردیت بیشتری نیاز داشته باشند با توجه به شرایط ایشان بسیار بعید خواهد بود که بانکها به ایشان کردیتی بدهند و حال که چنین فرصتی پیش آمده حتما آن را بگیرند که البته حرف اینجانب را پذیرفتند.

نگارنده در مقالات متعدد به خوانندگان عزیز توصیه کرده ام که زمانی که بانکی بدون درخواست شما، کردیت کارت یا لاین آو کردیت به شما پیشنهاد می کند حتما آن را بگیرید حتی اگر در آن زمان نیاز ندارید زیرا آن زمانی که نیاز دارید و شما تقاضا می کنید بانک مدارک متعددی را از شما طلب می کند که ممکن است قادر به ارائه آنها نباشید در صورتی که اگر خودشان به شما پیشنهاد داده باشند در بسیاری موارد قبلا مبلغ ارائه شده را تصویب کرده و مدارک مختصری را ممکن است تقاضا کنند.

اگر در اندیشه مسافرت هستید و فکر می کنید که ممکن است از کردیت کارت خود استفاده کنید حتما مدتها قبل با بانک خود تماس بگیرید تا کردیت شما را افزایش دهند زیرا اگر نزدیک به تاریخ مسافرتتان تقاضا کنید بانکها عموما به خاطر تقلب هایی که در کشورهای خارج می شود از اینکار طفره خواهند رفت. فراموش نفرمایید که قبل از مسافرت به کمپانی کردیت کارت مربوطه تلفن کنید و اطلاع دهید که از چه تاریخ تا چه تاریخ به کدام کشور و یا کشورها مسافرت خواهید کرد زیرا در بسیاری از موارد اگر اطلاع نداده باشید، کمپانی کردیت کارت از قبول مبلغ تقاضا شده بالاخص اگر مبلغ بالایی باشد خودداری خواهد کرد.

مسئله دیگری که باید توجه کنید این است که اگر می خواهید از بانکی تقاضای کردیت کارت و یا افزایش کردیت بنمایید در آن بانک حساب داشته باشید. بانکها به مشتریانی که به آنها وفادار بوده و حساب بانکی با آنها دارند توجه بیشتری می کنند.
نکته مهم دیگر برای تقاضای هر کردیتی داشتن امتیاز اعتباری بالاست. هر چه امتیاز شما بالاتر از 650 باشد شانس بییشتری خواهید داشت.

توجه کنید که حداقل امتیاز 350 و حداکثر آن 850 است و امتیاز شما هر چه به 850 نزدیک باشد شانس شما بیشتر است. البته نه آنکه شما یک کردیت کارت 1000 دلاری داشته باشید و بدهی هم روی آن نداشته باشید بلکه منظور داشتن دو کردیت کارت و بیشتر با مبلغ بالای 3000 دلار است. بهتر این است که قبل از تقاضا از بانک، کردیت خود را چک کنید و از وضعیت کردیت خود مطلع باشید. دفتر نگارنده برای مشورت با شما در مورد کردیت شما همیشه باز است.

برای اعطای هر مبلغ کردیت یا وام، یکی دیگر از نکات اساسی مبلغ درآمد سالانه شماست. حداقل درآمد برای بانکها 35000 دلار در سال و به بالاست.

بنابر این اگر تقاضای یک لاین آو کردیت به مبلغ 30000 دلار کردید و درآمد خود را مثلا 25000 دلار نوشتید و بانک آن را رد کرد دلگـیر نشویـد. بانکهـا به کسانـی که کار نمی کنند و درآمد ندارند بندرت کردیت می دهند، زیرا بانک می خواهد مطمئن باشد که شما در پایان ماه قادر به پرداخت حداقل ماهانه خود هستید.

آرزو دارم همه شهروندان صاحب خانه های خود باشند. اگر در مورد دریافت وام خود سئوالی دارید تلفن 5825ـ821ـ416 نگارنده بدون هیچ تعهدی در اختیار شماست.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19