پربازدید

ویدیوکووید-19

دالتون مک گینتی ازدولت برای منافع خبری سود می جوید

احزاب مخالف نخست وزیر دالتون مک گینتی را متهم می کنند که از انتصابات دولتی به نفع منافع حزب لیبرال سود می جوید.

چند تن از اعضای احزاب مخالف او گفته اند که او با انتصاب Elizabeth Witmer از حزب محافظه کار برای سازمان بیمه و ایمنی کار، فضا را برای نیاز به یک انتخابات میان دوره ای به امید گرفتن کرسی بیشتر باز کرده است.
اگرچه او قبلاً این اتهام را رد کرده و گفته است که این انتصاب را تنها از روی حسن نیت انجام داده است.
در حال حاضر نیز Andrea Horwath رهبر حزب نیودموکرات ادعا می کند که بر اساس گزارشات موجود مک گینتی در کمیته های پارلمانی حزب نیودموکرات، در مورد انتصابات تشریفاتی برای دستیابی به اکثریت بیشتر اشاره کرده است.
آندریا هوروات اذعان می دارد که مگ گینتی بیشتر از آنکه درگیر رفع مشکلات و مسایل مردمی باشد که به او رای داده اند، در فکر چاره برای مسایل حزبی خویش است.
از طرف دیگر نیز تیم هوداک Tim Hudak رهبر محافظه کاران به قوه مقننه گفته است که لیبرال ها سعی دارند با انجام انتخابات میان دوره ای ساختگی به امید دستیابی به اکثریت بیشتر اقدام کنند.
از آن طرف نخست وزیر انتاریو در جواب به قوه مقننه گفته است که با روی باز از محافظه کاران و نیودموکرات هایی که می خواهند با دولت همکاری و هم فکری کنند دعوت می کند.
لازم به یادآوری است که لیبرال ها در انتخابات پاییز گذشته تنها یک صندلی برای اکثریت کم داشته اند.
کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19