پربازدید

ویدیوکووید-19

داغی بازار مسکن در مونتریال

بازار مسکن مونتریال سال گذشته از همه ده سال گذشته داغتر بود.

تعداد واحدهای فروخته شده به 44.448 واحد رسید که 8 درصد رشد داشته.

این در حالی است که تعداد واحدهای فروخته شده در تورنتو 18 درصد و در ونکوور 10 درصد کاهش داشته.

برخلاف تورنتو و ونکوور، مونتریال مالیات مخصوص خریداران خارجی ندارد.

در 20 سال گذشته سابقه نداشته که مونتریال از نظر رشد فروش مسکن از تورنتو و ونکوور جلو بزند.

متوسط قیمت خانه در مونتریال بزرگ با 6 درصد افزایش به رقم 364.510 دلار رسیده.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19