پربازدید

ویدیو

کووید-19

دادگاه عالی بریتیش کلمبیا به نفع ادوارد راجرز رای داد

دادگاه عالی بریتیش کلمبیا به نفع ادوارد راجرز رای داد و هیأت مدیره انتخابی او را هیأت مدیره قانونی غول کامیونیکیشن و رسانه کانادا یعنی کمپانی راجرز شناخت.

این تصمیم قاضی شلی فیتز پاتریک Shelley Fitzpatrick  بر تغییراتی که ادوارد راجرز در هیأت مدیره کمپانی انجام داده مهر تأیید گذاشت و آن را معتبر شناخت.

در هفته های اخیر اختلاف بر سر مدیریت کمپانی راجرز به یک جنجال رسانه ای در کانادا تبدیل شده بود.

در این نبرد خانوادگی ادوارد راجرز Edward Rogers در یکسو و مادر و دو خواهر او در سوی دیگر قرار داشتند. هم ادوارد راجرز و هم مادر و خواهرانش عضو هیأت مدیره کمپانی راجرز بودند.

این ماجرا زمانی بالا گرفت که ادوارد راجرز مدیر عامل کمپانی را برکنار کرد. اما مادر و خواهران ادوارد راجرز با تشکیل هیأت مدیره، رای به برکناری ادوارد راجرز از ریاست هیأت مدیره دادند.

عکس العمل ادوارد راجرز

در مقابل ادوارد راجرز پنج تن از اعضای هیأت مدیره را برکنار کرد و پنج عضو جدید منصوب کرد. ادوارد راجرز معتقد بود که او رئیس صندوق امانات خانواده راجرز است که کنترل ۹۷.۵ درصد از سهام کمپانی را در دست دارد. او با استناد به این موقعیت خود اعضای هیأت مدیره را عوض کرد، اما مادر و خواهران ادوارد راجرز این تصمیم او را به رسمیت نمی شناختند و همچنان با هیأت مدیره قبلی جلسه برگزار کردند.

در مقابل ادوراد راجرز قضیه را به دادگاه عالی بریتیش کلمبیا کشاند و از این دادگاه خواست که هیأت مدیره انتصابی او را معتبر بشناسد.

سرانجام قاضی شلی فیتز پاتریک روز جمعه به نفع ادوارد راجرز رای داد و هیأت مدیره انتخابی او را معتبر شناخت.

به گزارش کندین پرس، قاضی فیتز پاتریک مشروح تصمیم خود را در دادگاه قرائت نکرد که علت آن را طولانی بودن متن دانست.

کمپانی راجرز روز یکشنبه گفت تصمیم ندارد از دادگاه درخواست تجدید نظر کند.

بدین ترتیب ادوارد راجرز پسر تِد راجرز مؤسس کمپانی، توانست با استفاده از مقام خود یعنی ریاست صندوق امانات خانواده راجرز، موقعیت خود را به عنوان رئیس این کمپانی تثبیت کند و هیأت مدیره انتخابی او هیأت مدیره رسمی باشد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=158232بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19