پربازدید

ویدیو

کووید-19

دادگاه تجدیدنظر برای وکیلی که یک بار محکوم شده

وکیل ساکن تورنتو که به اتفاق معشوق خود توطئه کرد و شوهرش را کشت، و در جون گذشته توسط دادگاه محکوم شناخته شد و به همراه معشوقش محکوم به حبس ابد گردید، اینک درخواست تجدیدنظر در حکم دادگاه کرده و دادگاه تجدیدنظر با درخواست تجدیدنظر اوموافقت کرده و او را تا زمان رای دادگاه تجدیدنظر، به قید ضمانت از زندان ترخیص کرده. 

این مرد تورنتویی دیمیتری پاپاسوتیریو ـ لانتیاین نام دارد. او به اتفاق معشوقش مایکل ایوزیک در ماه جون، محکوم به قتل عمد شناخته شد. 

مقتول، الن لانتیاین نام داشت و شوهر دیمیتری بود. 

دیمیتری و مایکل به حبس ابد، بدون امکان بخشش برای 25 سال، محکوم شدند.

دیمیتری که 38 سال دارد، مدعی است که حکمی که از سوی هیات ژوری برای او صادر شده، غیرمنطقی بوده زیرا کاملا براساس شواهد تصادفی صادر شده. 

در دادگاه رسیدگی به این پرونده، گفته شده بود که دیمیتری پاپاسوتیریو ـ لانتیاین هنگام کشته شدن شوهرش آلن لانتیاین، در مارچ 2011، در یونان بوده که خانه ای در آنجا داشته. با این حال به دادگاه گفته شد که معشوق دیمیتری به نام مایکل ایوزیک بعد از دیدار با دیمیتری در یونان، به تورنتو بازگشته بوده و دن ان ای او در زیر ناخن آلن لانتیاین پیدا شده. دادستانان بر این عقیده بودند که دیمیتری برنامه ای چیده بود که شوهرش آلن در زمان معینی به خانه شان در تورنتو برود، که معشوق دیمیتری ـ مایکل ایوزیک ـ در آنجا منتظر بود تا آلن را به قتل برساند. 

به گزارش کندین پرس، دادستان گفته بود که پول در این ماجرا نقش کلیدی داشته.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=51492بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19