پربازدید

ویدیو

کووید-19

دادگاههای مالک و مستاجر انتاریو تا پایان تابستان دیجیتال می شوند

دولت انتاریو می خواهد سیستم دادگاههای استان را مدرنیزه کند.

تاخیر در رسیدگی های دادگاهی از مشکلات قدیمی انتاریو است که به علت پندمیک کرونا بیشتر شده.

بهترین راه سرعت بخشیدن به پروسه های دادگاهی استفاده از سیتسم آنلاین است که دولت انتاریو نیز قصد دارد از همین شیوه استفاده کند.

انتاریو چهارده نوع دادگاه قضایی Adjudicative Tribunals دارد که برای نمونه می توان به دادگاههای مالک و مستاجر، و دادگاههای حقوق بشر اشاره کرد.

داگ دانی وزیر دادگستری انتاریو می گوید سیستم جدید بر اساس سیستم مشابهی در بریتیش کلمبیا مدرنیزه می شود که در آن نه فقط پر کردن و تحویل فرمها و مدارک به صورت آنلاین انجام می شود بلکه حل اختلافات و منازعات به صورت آنلاین Virtual نیز ممکن می شود.

با استفاده از این روش، تشکیل دادگاهها و رسیدگی به شکایات سرعت می گیرد.

به گفته وزیر دادگستری انتاریو، این سیستم به صورت 24 ساعته در دسترس خواهد بود و دادگاههای مالک و مستاجر و حقوق بشر که از شلوغترین دادگاههای انتاریو هستند تا اواخر تابستان دیجیتال می شوند ، بقیه دادگاهها نیز بتدریج تا قبل از سال ۲۰۲۴ به این سیستم می پیوندند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=141577بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19