پربازدید

ویدیو

کووید-19

داخل کاهو کرم نبود، مار بود

تصور کنید کاهوی بزرگی خریده اید و با خوشحالی به خانه می روید تا سالادی جانانه درست کنید.

الکس وایت Alex White شهروند استرالیایی دقیقا همین کار را کرد. او هنگام خرید از فروشگاه مواد غذایی در سیدنی استرالیا کاهوی بزرگی را انتخاب کرد و داخل سبد خرید گذاشت و پول خریدش را پرداخت و روانه خانه شد.

الکس که هوس سالاد کرده بود نایلون پیچیده دور کاهوی بزرگ را باز کرد و متوجه حرکت موجودی در میانه کاهو شد. او ابتدا تصور کرد که یک کرم بزرگ داخل کاهوست که می خواهد خود را نجات دهد و کمی خود را آزاد کند. اما به سرعت متوجه چیزی شد که از میانه برگهای کاهو به بیرون می اید و سپس به داخل برگها از می گردد. الکس از تعجب برجا خشکش زد، آنچه او می دید زبان نازک و دراز مار بود که پیوسته بیرون می آمد و به جای خود بر می گشت.

خلاصه سر شما را درد نیاوریم، امداد و پلیس و اتش نشانی همه در جریان قرار گرفتند و به کمک الکس آمدند و بعد از اقدامات لازم گفتند که این مار سمی بوده و داخل کاهو از مجتمع بسته بندی Toowoomba از 900 کیلومتر دورتر روانه سوپرمارکت شده.

صاحب سوپرمارکت در تلاش است بفهمد چرا این کاهوی بزرگ خطرناک نصیب فروشگاه او شده.

الکس هم به نظر می آید که تا ماهها از خوردن کاهو خودداری کند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=143903بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19