پربازدید

ویدیوکووید-19

خیریه های قلابی

پلیس استانی انتاریو -اریلیا- طی اعلامیه ای توجه همگان را به موارد کلاهبرداری خیریه ای که معمولا این روزها افزایش می یابد جلب کرد

با توجه به گزارش پلیس استان انتاریو، اگر می خواهید نیکوکاری خود را با اهدا کردن پول به خیریه های ناشناخته نشان بدهید، بهتر است دوباره راجع به این تصمیم خود فکر کنید، چرا، چون ممکن است این عمل اثرات منفی بر روی دارایی های شما داشته باشد.
چنانکه “ماه پیش گیری از کلاهبرداری” به پایان می رسد، بعضی کمپین های جمع آوری کمک های مالی که به اسم خیریه خود را نشان می دهند، آماده کار می شوند.

بعضی از علائم هشدار دهنده کلاهبرداری از طریق خیریه های جعلی عبارتند از:
تل مارکتهایی که می خواهند شما بلافاصله با آنها همکاری کنید و یا بلافاصله کمک مالی خود را اهدا نمایید.
“کانادایی ها خیلی بخشنده هستند. اما تبه کاران خیلی بی رحمانه، برای رسیدن به اهداف خودخواهانه خود از نیت های خوب مردم سوءاستفاده می کنند.”

در سال 2011 مرکز کانادایی ضدکلاهبرداری، 418 مورد شکایت درباره ی کلاهبرداری تحت پوشش خیریه های قلابی از کانادایی ها دریافت کرده است. از 48 نفر از آنها، بیش از 88 هزار دلار کلاهبرداری شده بود.

بخش مبارزه با خیریه های ساختگی، پیشنهاد می کنند که اهداکنندگان، وقتی که می خواهند به خیریه ای کمک کنند، بهتر است موارد زیر را در نظر بگیرند:

* هیچگاه اطلاعات شخصی و یا مالی خود را از طریق تلفن به دیگران ندهید.
* به خیریه ی در نظر گرفته تلفن بزنید تا مطمئن شوید که درخواست کمک مالی از جانب نماینده ها، مجاز است.
* در آغاز سال تصمیم بگیرید که به کدام خیریه ها می خواهید کمک کنید. آنگاه، سعی کنید چک های خود را مستقیما به دفتر مرکزی آن خیریه ارسال کنید.

بازپرسی پلیس پال بیسلی Paul Beesley می گوید:

“اهدا کردن پولی که شما با زحمت به دست می آورید باید همان قدر امن باشد که شما می خواهید. بهترین دفاع از خود در برابر کلاهبرداران خیریه ها دانستن اطلاعات درباره ی خیریه ی موردنظر، قبل از اهداء پول می باشد.”

CNW

اگر شما گمان می کنید که شخصی از یک خیریه ی جعلی با شما و با دوستان شما تماس گرفته است با خدمات پلیس محلی خود و یا crime stoppers 1-800-222-8477 تماس بگیرید.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19