پربازدید

ویدیوکووید-19

خوشامدگویی به یکصد و پنجاه هزارمین شهروند جدید کانادا در سال 2014

روز سه شنبه 19 آگوست، کریس الکساندر وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا ضمن حضور در مراسم سوگند شهروندی در اسکاربرو، اعلام کرد که در این روز کانادا به یکصد و پنجاه هزارمین شهروند جدید کانادا در سال 2014 خوشامد می گوید.

این رقم دو برابر افرادی است که در مدت مشابه در سال 2013، موفق به کسب شهروندی کانادا شده بودند.

از سال 2006 تاکنون، هر سال به طور متوسط 250 هزار مهاجر جدید وارد کانادا شده اند.

مراسم شهروندی به معنای ورود رسمی این مهاجران به خانواده کانادایی است.

این مراسم بخشی منحصر به فرد از زندگی مدنی در کانادا و یکی از مواقع رسمی است که طی آن حقوق، مسئولیت ها و امتیازات استثنایی شهروندی کانادا مورد توجه و تاکید قرار می گیرد.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19