پربازدید

ویدیو

کووید-19

خطر رکود اقتصادی در کانادا چقدر است؟

اقتصاددانان بانک مونتریال می گویند ریسک رکود اقتصادی در کانادا در سال پیش رو «نسبتا کم» است. 

این اقتصاددانان می گویند «رشد ملایمی» در میزان اعطای وام و مورگیج به مصرف کنندگان دیده می شود. 

آنها رشد جمعیت، بازار سالم کار و نرخ های بهره خوش خیم benign را دلیل آورده اند. 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=92113بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19