پربازدید

ویدیوکووید-19

خشونت در مدارس انتاریو: خواب می بینیم یا بیداریم؟

آیا به راستی دانش آموزان دبستانهای انتاریو نسبت به گذشته خشن تر،‌ و بی ادب تر شده اند؟

اگر نتیجه مطالعه پژوهشگران دانشگاه اتاوا درست باشد، میزان خشونت ورزی و توهین دانش آموزان مدارس انتاریو به معلمانشان، در مقایسه با سال ۲۰۰۵، هفت برابر بیشتر شده!

تیم پژوهشگران دانشگاه اتاوا در سال تحصیلی گذشته از ۱۶۰۰ معلم نظرخواهی کرده که نتیجه آن را روز چهارشنبه منتشر کرد.

نتایج قبلی

نظرسنجی قبلی در سال ۲۰۰۵ توسط سه اتحادیه اصلی معلمان دبستانهای انتاریو انجام شد. در آن نظرسنجی، هفت درصد معلمان گزارش دادند که  مورد بولیگری دانش آموزان قرار گرفته اند.

نتایج جدید

اما نظرسنجی جدید حاکی است که میزان بولیگری ها در سال ۱۸ـ۲۰۱۷ نسبت به آن زمان هفت برابر شده که به تفکیک چنین گزارش شده:

ـ‌۵۴ درصد معلمان گفته اند مورد خشونت فیزیکی از سوی دانش آموزان قرار گرفته اند.

ــ ۷۲ درصد گفته اند مورد توهین کلامی یا تمسخر دانش آموزان قرار گرفته اند.

ـ ۴۱ درصد گفته اند مورد اهانت و برخوردهای ناشایست اولیای دانش آموزان قرار گرفته اند.

اگر این نتایج واقعیت داشته باشد باید گفت بازیهای ویدیویی و سوشیال مدیا نقش مخربی روی کودکان داشته اند.

 

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19