پربازدید

ویدیوکووید-19

خریدهای مرموز با استفاده از چک های جعلی

به دنبال افزایش موارد خریدهای مرموز از طریق چک های تقلبی، پلیس منطقه یورک به مردم هشدار داد.
واحد مبارزه با کلاهبرداری های عمده ـ وابسته به پلیس منطقه یورک ـ اعلام کرد که اخیرا موارد متعددی از این گونه خریدهای کلاهبردارانه را شاهد بوده است. این نوع کلاهبرداری معمولا به شکل زیر انجام می شود:
فرد یک آگهی آنلاین دریافت می کند و به آن جواب می دهد. کمی بعد نامه ای برای این فرد همراه با یکسری اطلاعات و یک فرم خرید و یک چک با مبلغ بالا فرستاده می شود و از فرد خواسته می شود که فورم مربوطه را پر کند و نیز مقدار معینی از مبلغ چک را برای خرید مرموز مربوط برداشته و بقیه مبلغ را برای شخص یا آدرس معین ارسال کند. فرد قربانی اقدام به همین کار می کند و کمی بعد در می یابد که چکی که دریافت کرده جعلی بوده و مقدار پولی را که فرستاده در واقع از دست داده است.
لازم به ذکر است که شما وقتی چکی را به حساب خود می خوابانید مسئول مبلغ آن هستید. بانک ممکن است به شما اجازه دهد مقداری یا همه مبلغ آن چک را بلافاصله برداشت کنید ولی اگر بعدا معلوم شود که این چک جعلی بوده، شما مسئول پولی که از آن برداشت کرده اید می باشید.
کارآگاهان پلیس به عموم هشدار می دهند که اگر چکی دریافت کردید که مبلغ آن بیشتر از رقمی است که باید به شما پرداخت شود ـ و از شما خواسته می شود مابقی را باز پس بفرستید ـ خیلی مراقب باشید و در این موارد ملاحظات لازم را ابتدا به عمل آورید.
همچنین به بیزنس ها توصیه شده که برای ارسال چک های خود، از شیوه های مطمئن استفاده کنند، زیرا بسیاری از چک هایی که در کلاهبرداری های مورد اشاره مورد استفاده قرار گرفته اند، چک هایی بوده اند که از بیزنس ها ربوده شده اند.
در صورت روبرو شدن با چنین مواردی با واحد مبارزه با کلاهبرداری های عمده در پلیس منطقه یورک 5423-876-866-1 داخلی 6612 تماس بگیرید و یا به وب سایت www.yrp.ca مراجعه کنید.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19