پربازدید

ویدیوکووید-19

خداحافظی با چین و چروک صورت

چین و چروک پوست به تاریخ خواهد پییوست؟

دانشمندان دو دانشگاه هاروارد و ام ـ آی ـ تی پلیمر جدیدی ساخته اند که اسم جالبی هم بر آن گذاشته اند: Facelift in a Bottle دکتر ویتنی بو Whitney Bowe که پوست شناس است می گوید که با یک درمان دو مرحله ای می توان بلافاصله پوست را از طریق تولید عناصری نامرئی که روی پوست خواهند بود، سفت و کشیده کرد.

برای استفاده همگانی از این روش، هنوز تحقیقات بیشتری باید انجام شود.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19