پربازدید

ویدیو

کووید-19

خبر فوری: نرخ بهره کانادا مجددا کاهش یافت

بانک مرکزی کانادا نرخ بهره پایه را نیم درصد دیگر کاهش داد.

این اقدام در پاسخ به تبعات اقتصادی ویروس کرونا صورت می گیرد. 

بانک مرکزی هفته پیش نیز نرخ بهره پایه را نیم درصد کاهش داده بود.

با کاهش روز جمعه، نرخ بهره پایه در کانادا اکنون 0.75 درصد خواهد بود.

خبر کاهش نرخ بهره که هفته گذشته در سلام تورنتو منتشر شده بود را در لینک زیر ملاحظه کنید:

https://salamtoronto.ca/2020/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%88%da%a9-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9/


 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=113641بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19