پربازدید

ویدیوکووید-19

خبر خوب: تعداد مرگهای جدید در انتاریو به صفر رسید

بار دیگر ساکنان انتاریو می توانند نفسی به آرامش بکشند زیرا آمار کرونا در روز پنجشنبه پائین آمد و تعداد مرگهای جدید به صفر رسید.

تازه ترین ارقام کرونا در 24 ساعت منتهی به بامداد پنجشنبه 23 جولای چنین است:

– تعداد مبتلایان جدید: 103 نفر

– جمع تعداد مبتلایان: 38210 نفر

– تعداد مرگهای جدید: صفر

– جمع تعداد مرگها: 2755 نفر

– تعداد تستهای انجام شده در روز چهارشنبه: 26000 نفر

– تعداد افراد بستری در بیمارستان: 154 نفر

– تعداد افراد بستری در آی سی یو: 35 نفر

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19