پربازدید

ویدیو

کووید-19

خبر تازه برای دانشجویان بین المللی که در کانادا هستند اما مجوز کارشان سپری شده

دانشجویان بین المللی که سالی تا 21 میلیارد دلار به اقتصاد کانادا نفع می رسانند، و جامعه بزرگ کانادا را پربار و  فروغتر  می کنند ،نامنتظر با دشواریهای زیادتر از بقیه رو به رو شده اند . پندمیک کووید  آنها را از کسب اقامت دائم کانادا باز داشته، و این چیزی بوده که هم به آنها قول داده شده و هم  اغلب آنها برایش برنامه ریزی کرده بودند.

خوشبختانه خبر تازه برای آنها داریم.

بخش بزرگی از این دانشجویان را آنهایی تشکیل می دهند که اجازه کار پس از فارغ التحصیلی

 Post Graduate Work Permit یا PGWP را در دست دارند اما پندمیک کووید lمانع از پیدا کردن کار شده وشانس آنها برای کسب تجربه کاری که از شروط اپلای کردن برای اقامت دائم است به خطر انداخته.

دولت کانادا برای کمک به این دسته از دانشجویان تصمیمات جدی گرفته. مارکو مندسینی وزیر مهاجرت  اعلام کرد  دانشجویان بین المللی سابق که مجوز کار PGWP داشته  ولی تاریخ آن سپری شده و یا به زودی منقضی می شود می توانند مجددا برای مجوز کار Open Work Permit اپلای کنند. مجوز کار جدید برای 18 ماه اعتبار دارد و به دانشجویان بین المللی سابق امکان می دهد  در کانادا بمانند، و به جستجوی کار ادامه دهند تا آینده شان را در این کشور بسازند.

در بیانیه خبری وزارت مهاجرت تاکید شده که دولت کانادا سعی فراوان دارد تا دانشجویان بین المللی را برای همیشه در کانادا نگه دارد تا هم در اینجا کار بیافرینند و هم کمبود نیروی کار کانادا را جبران کنند.

در سال 2019 بیش از 58 هزار دانشجوی بین المللی موفق شدند برای اقامت دائم کانادا اقدام کنند.

وزارت مهاجرت تخمین زده که در حال حاضر بیش از 52 هزار دانشجوی بین المللی با مجوز کارهایی که مهلت آن منقضی شده و یا به زودی سپری می شود در کشورحضور دارند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=138142بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19