پربازدید

ویدیو

کووید-19

خبر تازه از تورنتو و انتاریو: به پائینترین ارقام در 50 روز گذشته رسیدیم

خبر تازه این است: تعداد بیماران جدید  انتاریو در 24 ساعت  گذشته 2073 نفر و تعداد فوتی های جدید پانزده نفر بود. این کمترین تعداد مبتلای جدید از 24 مارچ به این سوست.

روز گذشته 28 هزار تست جدید انجام شد. تعداد تستها معمولا در روز های اول هفته کمتر است. نرخ تستهای مثبت در هفته گذشته 9.1 درصد بود ولی اکنون به به 8.5 درصد رسیده.

تعداد مبتلایان جدید در شهر تورنتو نیز به کمترین رقم رسید.

از 2073 بیمار جدید، 685 نفر از تورنتو، 389 نفر از منطقه پیل، 231 نفر از منطقه یورک و 144 نفر از منطقه دورهام هستند.

تعداد افراد بستری در بیمارستانها نیز کمی کاهش یافت و به 1792 نفر رسید.

ارقام کرونا در انتاریو در 24 ساعت گذشته

 • تعداد مبتلایان جدید: 2073 نفر
 • جمع مبتلایان تا کنون: 495 هزار نفر
 • تعداد فوتی های جدید: 15 نفر
 • جمع فوتی ها تا کنون: 8327 نفر
 • از 2073 بیمار جدید 685 نفر از تورنتو، 389 نفر از منطقه پیل و 231 نفر از منطقه یورک هستند.
 • تعداد افراد بستری در بیمارستانها: 1782 نفر
 • از این تعداد 802 نفر در بخشهای مراقبت ویژه هستند.
 • تعداد افرادی که در 24 ساعت گذشته واکسن دریافت کردند: 112 هزار نفر
 • هدف انتاریو رساندن  این تعداد به 150  هزار نفر در روز است.
 • جمع واکسن تزریق شده در انتاریو: 6 میلیون و 350 هزار دوز
 • از روز پنجشنبه 13 فوریه کلیه افراد 40 سال به بالا در انتاریو می توانند نوبت واکسن بگیرند.
 • کریستین الیوت وزیر بهداشت انتاریو گفت احتمال دارد افرادی که دوز اول را واکسن آسترازنکا دریافت کرده اند بتوانند دوز دوم  را واکسن دیگری دریافت کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19