پربازدید

ویدیو

کووید-19

خبرنگار نیویورک تایمز از پایتخت هند: مردم ترسیده اند

گونه جهش یافته ای از ویروس کرونا که در کشور هند شیوع پیدا کرده، بیداد می کند.

تعداد مبتلایان جدید به روزی بالای سیصد هزار نفر رسیده که از ابتدای پندمیک تا کنون نه فقط در هند بلکه در سراسر جهان بیسابقه است.

تعداد مرگها نیز بی سابقه است و به روزی بالای سه هزار نفر رسیده.

در این حال، جفری جتلمن Jeffrey Gettleman نماینده  روزنامه نیویورک تایمز در جنوب آسیا در آپارتمان خود در نیو دلهی پایتخت هندوستان در حالت انتظار به سر می برد تا کی ویروس کووید به او برسد. او در توصیف اوضاع می گوید مردم  سراسر هند منتظرند که هر آن دچار کرونا شوند. به گفته او، مردم نیو دلهی به هراس افتاده اند.

از هفته پیش اوضاع پندمیک در هند بسیار وخیم شد. بیمارستانها دچار کمبود تخت و کمبود اکسیژن شده اند. در هند رسم است که جنازه مردگان را بسوزانند .در برخی نقاط و محلات محوطه های سوزاندن جسد ایجاد شده که در بعضی از این مراکز اجساد جمع شده تا به نوبت سوزانده شوند.

روز سه شنبه نزدیک به 3300 مرگ جدید در هند گزارش شد و جمع تعداد فوتی های هند به بالای 200 هزار نفر رسید.

به گفته خبرنگار نیویورک تایمز، آمار فوق که از سوی مسئولان دولتی اعلام می شود احتمالا بخش کوچکی از آمار واقعی است.

طبق آمار رسمی جمع  مبتلایان کرونا در هند  به 17 میلیون نفر رسیده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=144806بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19