پربازید

ویدیو

کووید-19

خانواده های انتاریو در صورت گردشگری در استان تا چهارصد دلار کردیت مالیاتی می گیرند

کلیه ساکنان انتاریو که در سال ۲۰۲۲ در داخل استان به کمپینگ و سفرهای تعطیلاتی بروند، بیست درصد هزینه سفرشان را کردیت مالیاتی می گیرند.

مبلغ کردیت حداکثر تا ۲۰۰ دلار برای هر فرد و ۴۰۰ دلار برای هر خانواده است. سفر باید در فاصله اول ژانویه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ انجام شده باشد.

اهالی انتاریو می توانند هنگام پُر کردن اظهارنامه مالیات بر درآمد سال ۲۰۲۲، این کردیت را دریافت کنند و حتی اگر بدهی مالیات بر درآمد نداشته باشند نیز این کردیت به آنها پرداخت خواهد شد.

شرایط دریافت کردیت

ـ مدت اقامت کمتر از یک ماه باشد
ـ اقامت در محلهایی چون هتل، متل، اقامتگاه توریستی resort، کابین، مراکز تخت و صبحانه bed-and-breakfast، ویلا (کاتیج) یا کمپ سایت و در انتاریو انجام شده باشد
ـ اقامت در فاصله اول ژانویه تا ۳۱ دسامبر انجام شده باشد
ـ هزینه اقامت توسط فردی که مالیاتش را در انتاریو پُر می کند، همسر یا پارتنر او، و یا فرزندان آنها پرداخت شده باشد و رسید کامل وجود داشته باشد
ـ اقامت توسط فرد دیگری نظیر دوست یا کارمند انجام نشده باشد که پرداخت آن به مالیات دهنده محول شده باشد
ـ مالیات بر فروش هزینه اقامت پرداخت شده باشد

برآورد شده که مبلغ ۲۷۰ میلیون دلار از این بابت به یک و نیم میلیون نفر پرداخت شود، تا هم صنعت توریسم و مهمانپذیری تقویت شود و هم ساکنان به گردش و سیاحت در استان بروند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19