پربازدید

ویدیو

کووید-19

خانواده های انتاریو به ازای هر فرزند چهارصد دلار دیگر دریافت می کنند

خانواده های ساکن انتاریو که دارای فرزند تا سال 12 دبیرستان هستند بار دیگر از مزایای فرزند ویژه کووید برخوردار می شوند.

دولت انتاریو بودجه جدیدش را روز چهارشنبه برای تصویب به مجلس تقدیم کرد که در این بودجه یک کمک ویژه فرزندان (به خاطر پندمیک کووید) در نظر گرفته شده. خانواده ها تا چند وقت دیگر به ازای هر فرزند تا  12 دبیرستان چکی به مبلغ 400 دلار دریافت می کنند. این کمک مالی ویژه پندمیک کرونا است و اضافه بر مزایای عادی کودکان Child Tax Credit پرداخت می شود.

 از شروع پندمیک کرونا تا کنون دولت انتاریو دوبار این کمک مکمل را که Ontario Covid – 19 Child Benefit نام دارد پرداخت کرده است . در نوبت اول  مبلغ این کمک 200 دلار برای هر فرزند زیر 12 سال (250 دلار برای هر فرزند زیر 21 سال که نیازهای ویژه داشته باشد) بود اما این بار دو برابر شده و برای هر فرزند تا  12 دبیرستان 400 دلار (500 دلار برای فرزندان زیر 21 سال که نیازهای ویژه داشته باشند) پرداخت می شود.

دور دوم این کمک مستقیم، همه خانواده هایی راهم که دارای فرزند ان دانش آموز تا  12 دبیرستان بودند شامل شد.

این بار که نوبت سوم خواهد بود مبلغ این کمک دو برابر شده و برای هر فرزند تا  12 دبیرستان پرداخت می شود.

خانواده هایی که کمکهای قبلی را دریافت کرده اند به طور اتوماتیک در لیست دریافت کنندگان نوبت سوم خواهند بود.

خانواده هایی که در دو نوبت قبلی اپلای نکرده بودند این بار می توانند اپلای کنند.

20 درصد اضافی

دولت انتاریو همچنین کردیت مالیاتی مخصوص فرزند را Child Tax Credit که در سال 2020 برای یکبار 20 درصد افزایش داده بود امسال نیز (برای یکبار) 20 درصد بیشتر پرداخت می کند، به عبارت دیگر خانواده ها به ازای هر فرزند به طور متوسط به جای1250   دلار 1500 دلار برای سال 2021 دریافت می کنند. تخمین زده می شود که 300 هزار خانواده از این افزایش 20 درصدی بهره مند شوند.

دولت فدرال

دولت فدرال جاستین ترودو نیز قول داده که در بودجه امسال یک استراتژی ملی جدید برای حمایت از کودکان معرفی کند. دولت ترودو قرار است بودجه جدید را در ماه اپریل تقدیم کند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=142375بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19