پربازدید

ویدیوکووید-19

خانواده سه نفره از نیومارکت در میان قربانیان

از نیومارکت نیز یک خانواده سه نفره در میان قربانیان بودند.

امیر اویسی، همسرش سارا همزه ای و دختر ۶ ساله شان عسل اویسی در فاجعه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین در ایران جانشان را از دست دادند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19