پربازدید

ویدیو

کووید-19

خانواده دخترک دو ساله ای که در اثر سقوط کولر کشته شد وکیل استخدام کردند

کولری که دوشنبه گذشته از طبقه هشتم مجتمع آپارتمانی در اسکاربرو پائین افتاد، سبب مرگ دختر بچه بیگناه دو ساله ای شد. اما سوال این است:

چرا این کولر سقوط کرد؟

خانواده این دختر که در اثر این حادثه بسیار تلخ کاملا درهم شکسته اند همین سوال را دارند. آنها برای یافتن پاسخ اکنون وکیل استخدام کرده اند تا شرایطی که سبب سقوط این کولر از پنجره طبقه هشتم شده را بررسی کند.

این دختر بچه معصوم کریستال میروگو نام داشت.

اسلاوکو ریستیچ وکیل صدمات بدنی که به استخدام این خانواده درآمده تا تحقیق کند، می گوید مادر و خواهر – برادرهای کریستال کاملا تکان خورده اند زیرا زمانی که کولر سقوط کرد و روی کالسکه کریستال افتاد، آنها داشتند کالسکه را به جلو می بردند.

در حساب GoFundMe که به نام کریستال گشوده شده در دو روز اول بیش از ۱۰هزار دلار از سوی مردم واریز شده، و به همین خاطر خانواده کریستال از عموم تشکر کرده اند. 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=106214بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19