پربازدید

ویدیو

کووید-19

خانواده ارمنی پناهنده از سوریه در اتاوا: خانواده «تاشجیان» در پارلمان کانادا

روز دوشنبه اول فوریه شاهه تاشجیان باتفاق همسر و دو فرزندش و همراهی سرکیس آسادوریان نماینده سابق مجلس نمایندگان کانادا جهت تشکر از سخاوت و مهمان دوستی دولت فدرال به پارلمان کانادا رفتند.

در این دیدار خانواده تاشجیان با رئیس مجلس Geoff Regan و بسیاری از نمایندگان دیدار داشتند و از بخش های تاریخی پارلمان دیدن کردند.

مشروح سرگذشت این خانواده در مصاحبه سلام تورنتو با آقای تاشجیان در اوایل ماه گذشته، در شماره 757 تاریخ 12 ژانویه منتشر شد. در مراسم همیاری جامعه ایرانیان کانادا در 15 ژانویـه در ریچمونـدهیل نیـز از خانواده تاشجیان دعوت شده بود که در آن شرکت داشتند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19