پربازدید

ویدیوکووید-19

خانه خوب و ارزان می خواهید؟ مونتریال!

میزان فروش خانه در تورنتو و ونکوور کاهش پیدا کرده اما مونتریال کماکان با استقبال خریداران روبرو است به طوری که در ماه دسامبر تعداد فروش مسکن در این شهر به مرز 2825 واحد رسید که رکوردی برای ماه های دسامبر محسوب می شود.

نزدیک به 4 سال است که میزان فروش خانه در مونتریال هر ماه از ماه قبل بیشتر است.

خانه های کوچک مجزا و کاندو آپارتمانها بیشترین فروش را دارند.

قیمت مسکن در مونتریال نیز بسیار مناسب است به طوری که متوسط  median قیمت خانه های تک خانواده 327.450 دلار و متوسط  median قیمت کاندو آپارتمانهای فروش رفته 272.000 دلار بوده. متوسط  median به این معنا است که نیمی از واحدهای فروش رفته بیشتر از آن و نیم دیگر کمتر از آن فروخته شده اند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19