پربازدید

ویدیو

کووید-19

خانمها بخوانند!

بانوی محترمی برای مشورت مراجعه کردند که به تازگی از همسرشان جدا شده اند و ناگهان با چندین صورت حساب کردیت کارت پرداخت نشده از همسرشان روبرو شده که تا سنت آخر آنها خرج شده و چون کارت مشترک بوده و همسرشان از پرداخت آنها خودداری کرده بانکها به سراغ ایشان آمده و طلب ها را مطالبه می کنند. از آن بدتر آنکه نه تنها کردیت ایشان خراب شده، بانکها از دادن کردیت کارت به این بانو خودداری می کنند و هفته قبل که برای کرایه اتومبیل مراجعه کردند تقاضای ایشان رد شده و نمی دانند چه کنند.

نگارنده چندین مطلب در این مورد در همین صفحات نگاشته و به بانوان محترم هشدار داده که به جای مشارکت در کارت اعتباری همسرشان، برای خودشان به تنهایی تقاضای کردیت کارت کنند زیرا در زندگی شاید روزی به کار آید. بسیار شده که همسر به عللی ـ بیکاری، مریضی … نتوانسته کردیت کارتها را پرداخت کند و اگر شما بانوی محترم کردیت جداگانه ای داشته باشید حداقل شما مصون بوده و کردیت شما می تواند به کمک خانواده بیاید و یا اگر به عللی کار به جدایی کشید کردیت شما آسیب نخواهد دید زیرا حقیقت را باید پذیرفت که در این کشور بدون کردیت کارت در بسیاری مواقع انسان با اشکال مواجه خواهد شد مانند خریدهای ضروری و ناگهانی، مسافرت، خرید اتومبیل، کرایه اتومبیل و نهایتا دریافت وام مسکن.

اما بالاترین امتیاز آن، اطمینان از داشتن منبع مالی در هنگام ضرورت است.

بانوی دیگری تلفن فرمودند که بانک ایشان برایشان نامه ای نوشته مبنی بر تصویب یک کردیت 30000 دلاری و با وجود داشتن سه کردیت کارت نمی دانند قبول کنند یا نه چون همه می گویند داشتن دو کردیت کارت کافی است و بیشتر از آن در کردیت انسان اثر منفی می گذارد.
برای ایشان توضیح دادم که:

  1. آنچه به ایشان پیشنهاد شده کردیت کارت نیست بلکه Line of Credit است و حتما قبول کنند. ایشان توضیح دادند که لازم ندارند اما توصیه کردم که اگر قبول نکنند و در فردایی ضرورت داشتن آن را پیدا کنند بانک که الان به آسانی این کردیت را در اختیارشان قرار داده، هزار و یک مدرک درخواست خواهد کرد که ممکن است ایشان نداشته باشند. به علاوه داشتن آن نه تنها باعث پایین آمدن کردیت ایشان نخواهد شد بلکه آن را افزایش هم خواهد داد. (به مطلب هفته گذشته نگارنده در همین صفحات مراجعه فرمایید)
  2. اگر به مطلب هفته قبل اینجانب مراجعه کنند متوجه می شوند که کردیت بیشتر نه تنها بد نیست که باعث اعتماد بانکها می شود و در امتیاز آنها هم اثر مثبت می گذارد. زمانی که توصیه دو کردیت کارت می شود برای آن است که عده ای به خاطر داشتن آنها خرج های غیرضروری کرده و خود را بیشتر و بیشتر بدهکار می کنند. شاید راه بهتر به جای کارت بیشتر تقاضای افزایش مبلغ کردیت کارتهای فعلی باشد. نتیجه کلی اینکه هر زمان بانک به شما کردیت داد حتما موافقت کنید فقط مواظب باشید که چون موجود است در خرج کردن آنها اسراف نکنید که در مورد بانویی که تلفن فرمودند صادق بود جون امتیازشان 790 و هر سه کردیت ایشان هم بدهی های جزیی داشت.

و در آخر به بانوان محترم توصیه می کنم که برای روز مبادایی و پیش بینی حوادث آینده حتما برای خودشان و به نام خودشان کردیت کارت بگیرند و حساب جداگانه داشته باشند. در پایان از شهروندان عزیزی که هر هفته با تلفن های محبت آمیزشان به نگارنده انرژی مثبت می دهند صمیمانه سپاسگزارم.

آرزو دارم همه شهروندان صاحب خانه های خود باشند. اگر در مورد دریافت وام خود سئوالی دارید تلفن 5825ـ821ـ416 نگارنده بدون هیچ تعهدی در اختیار شماست.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19