پربازدید

ویدیو

کووید-19

حکمی به نفع خانه بدوشان کبک

خانه بدوشان کبک برای یکبار هم که شده طعم پیروزی را چشیدند. دادگاه کبک دستور داد که خانه بدوشان این استان از مقررات رفت و آمد شبانه استثنا باشند.

وزیر بهداشت کبک  صبح چهارشنبه در توئیتی گفت دولت کبک قصد ندارد با این حکم دادگاه بجنگد و درخواست تجدید نظر نخواهد کرد.

دادگاه کبک روز سه شنبه حکم داد که خانه بدوشان  موقتا از مقررات منع رفت و آمد شبانه معاف باشند. چند روز پیش پیکر بی جان مردی خانه بدوش در داخل توالت سیار در نزدیکی پناهگاه خانه بدوشان مونتریال پیدا شد.

در پی این حادثه، فعالان اجتماعی و چهره های سیاسی کبک از نخست وزیر این استان خواستند که خانه بدوشان را از مقررات منع رفت و آمد شبانه استثنا کند. فرانسوا له گل نخست وزیرکبک از قبول کاین درخواست خودداری کرد و چنین اظهار کرد که بعضی از مردم ممکن است برای شکستن مقررات خود را خانه بدوش جا بزنند.

به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کووید در استان کبک مقررات منع رفت و آمد شبانه از مدتی قبل  در استان کبک برقرار شده. طبق این مقررات، رفت و آمدهای غیر فوریتی از ساعت 8 شب تا پنج صبح ممنوع است.

وقتی نخست وزیر کبک این درخواست را رد کرد یک کلینیک حقوقی به نمایندگی از خانه بدوشان از دادگاه عالی کبک خواست که دخالت کند .در این دادگاه مدارکی ارائه شد که نشان میداد تیکت های جریمه هزار تا شش هزار دلاری برای خانه بدوشان صادر شده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=138998بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19