پربازدید

ویدیو

کووید-19

حوزه انتخابیه آرورا ـ اوک ریجز ـ ریچموندهیل شاهد بیشترین کاهش در تعداد ایستگاههای اخذ رای خواهد بود

تعداد ایستگاه های اخذ رای در آرورا ـ اوک ریجز ـ ریچموندهیل ۷۰ درصد کمتر از انتخابات قبل است.

رای دهندگان شاید مجبور شوند مسافت بیشتری را برای رسیدن به محل اخذ رای طی کنند.

انتخابات سراسری کانادا ۲۰ سپتامبر برگزار می شود. امسال تعداد ایستگاه های رای در انتاریو از انتخابات قبلی کمتر است.

علت کاهش ایستگاه های اخذ رای نیز مشخص است: پاندمی کرونا.

امسال در یازده حوزه انتخابیه در سطح تورنتوی بزرگ تعداد ایستگاههای اخذ رای در روز رای گیری نصف انتخابات ۲۰۱۹ یا کمتر خواهد بود.

ستاد انتخابات کانادا علت کاهش ایستگاههای اخذ رای را، کمبود مکان های مناسب برای رای گیری در شرایط پاندمی ذکر کرده، زیرا ایستگاهها باید فضای کافی برای رعایت فاصله فیزیکی رای دهندگان را داشته باشند.

حوزه انتخابیه آرورا ـ اوک ریجز ـ ریچموندهیل شاهد بیشترین کاهش در تعداد ایستگاههای اخذ رای خواهد بود.

تعداد ایستگاههای اخذ رای در این حوزه ۶۹ درصد کمتر از انتخابات قبل خواهد بود و از ۳۹ ایستگاه اخذ رای در سال ۲۰۱۹ به ۱۲ ایستگاه اخذ رای در انتخابات ۲۰ سپتامبر کاهش یافته.

یازده حوزه انتخابیه که تعداد ایستگاههای اخذ رای آنها بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته عبارتند از:

Spadina–Fort York: 56 in 2019, 15 in 2021; a 73% drop.

Aurora–Oak Ridges–Richmond Hill: 39 in 2019, 12 in 2021; a 69% drop.

University–Rosedale: 69 in 2019, 23 in 2021; a 67% drop.

Etobicoke North: 36 in 2019, 13 in 2021; a 64% drop.

King–Vaughan: 45 in 2019, 17 in 2021; a 62% drop.

Vaughan–Woodbridge: 31 in 2019, 12 in 2021; a 61% drop.

Scarborough Southwest: 59 in 2019, 25 in 2021; a 58% drop.

Brampton East: 26 in 2019, 12 in 2021; a 54% drop.

Parkdale–High Park: 69 in 2019, 33 in 2021; a 52% drop.

Mississauga–Malton: 31 in 2019, 15 in 2021; a 52% drop.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=155357بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19