پربازدید

ویدیو

کووید-19

حمله شدید انجمن رستورانها به محدودیتهای جدید انتاریو

انجمن رستورانها به شدت به وضع محدودیتهای جدید در انتاریو حمله کرد و آن را ضربه سنگینی به صنعت خدمات غذایی استان خواند.

انجمن رستورانهای کانادا به نام Restaurants Canada که صنعت خدمات غذایی کشور را نمایندگی می کند با انتقاد شدید از محدودیتهای جدید گفت: «نتیجه یک عمر کار عده ای رو به نابودی است.»

محدودیتهای جدید                                                                

دولت انتاریو با تشکیل جلسه فوری در یکشنبه شب پذیرایی از مشتریان در فضاهای بسته رستورانها و غذا فروشی ها را حداقل برای سه هفته تا ۲۶ ژانویه تعطیل کرد.

هدف دولت انتاریو از این تصمیم، جلوگیری از شیوع سرسام آور امیکرون است.

این انجمن بلافاصله بعد از اعلام تصمیم انتاریو بیانیه ای بیرون داد و گفت: «یکبار دیگر بدون مشورت با ما انتاریو تصمیمی گرفته که صدمات غیر قابل ترمیم به صنعت ما می زند.»

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159623بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19