پربازدید

ویدیوکووید-19

حمله خرس مادر به کوهنورد در شمال ونکوور

مقامات محلی می گویند خرسی که حمله کرده مادر بوده و قصد محافظت از بچه هایش را داشته اما شخصی که مورد حمله قرار گرفته هیچ عمل تحریک آمیزی انجام نداده بوده.

حمله در پارک بریل در منطقه کوهستانی اسکوامیش Squuamish در شمال ونکوور رخ داده.

یک مرد و زن در حال عبور از تریل بودند که خرس مادر متوجه آنها می شود و هجوم می آورد. این مرد فقط چند خراش برمی دارد و زن همراهش آسیبی نمی بیند.

به دنبال این حادثه ماموران محلی تریل ها را بستند و در اطراف محل کمین گذاشتند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19