پربازید

ویدیو

کووید-19

حمله به مجسمه پاپ ژان پل دوم در ادمونتون

به دنبال کشف گورهای نزدیک به هزار کودک بومی در محوطه دو مدرسه شبانه روزی سابق کانادا  آسیب زنی به کلیساها و مظاهر مذهبی کاتولیکها شدت گرفته.

در جدیدترین مورد از این حملات، کلیسایی در شمال دان تاون ادمونتون در استان آلبرتا هدف قرار گرفته. مظنون حادثه زن جوانی است که شنبه شب دیده شده که با استفاده از رنگ قرمز به مجسمه جان پل دوم  در محوطه این کلیسا حمله کرده و به آن آسیب زده. این مجسمه در مقابل کلیسای کاتولیک روزاری مقدس قرار دارد.

بعد از این حادثه اسقف اعظم کلیسای کاتولیک ادمونتون گفت که :”این کلیسا در این لحظات غم انگیر کنار بومیان است“.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19