پربازدید

ویدیوکووید-19

حمله به زنی که نقاب به صورت داشت

یک زن مسلمان در میسی ساگا که نقاب از صورتش کشیده شد میگوید با وجود بهمراه داشتن بچه هایش، احساس امنیت نمیکند…  

انیاس قدری Inas Kadri که در شریدان سنتر Sheridan Centre میسی ساگا با پسر 3 ساله و دختر 2 ساله اش در حال خرید بود دو زن را مشاهده کرد که به سمت وی آمدند و یکی از آنان شروع به ناسزاگویی به دین و حجاب او کرد و به او گفت که کشور ما را ترک کن و به کشور خودت بازگرد.

تصاویر دوربین های مدار بسته نشان میدهد که یک زن نقاب را از صورت انیاس قدری کشیده است.
این زن با حجاب میگوید که بدون دلیل مورد حمله آنان قرار گرفته است و حضور کودکان برای امنیت او کافی نمیباشد و ترجیح خواهد داد که یک نفر بزرگتر را بهمراه خود داشته باشد تا احساس امنیت کند.

متهم این ماجرا، رزمری کرسول Rosemarie Creswel است که دادگاه با مشاهده فیلم حادثه، وی را محکوم کرد. این متهم در مصاحبه تلفنی به خبرنگار سی بی سی گفت که نقاب را از صورت آن زن کشیده اما آنرا سوء تفاهم خواند و تلفن را قطع کرد.
فیصل کاتی Faisal Kutty استاد مسلمان دانشگاه یورک به خبرنگار یورک گفت که با اشتیاق منتظر صدور حکم قاضی است. این استاد رشته حقوق گفت که کانادا کشور چند ملیتی، آزاد و دموکرات است و صدور حکم قاضی در روز جمعه 25 نوامبر میتواند روشن کننده این موضوع باشد.

انیاس قدری به خبرنگار گفت اقدامات و نظرات دیگران مانع از پوشیدن حجاب او نمیباشد. وی تاکید کرد که این پوشش توسط پدر یا شوهرش به او تحمیل نشده و خودش با رغبت انرا انتخاب کرده است. او روز سه شنبه 22 نوامبر گفت که منتظر صدور حکم قاضی میباشد.

Special to SALAM TORONTO
with permission from CBC/Radio- Canada

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19