پربازدید

ویدیو

کووید-19

حمله به خانه بدوشان چادرنشین در اوشاوا

خانه بدوشان اوشاوا در چادرهایی که در پارک‌ها زده اند مورد حمله قرار گرفتند.

در دو حادثه جداگانه در دو پارک اوشاوا دو فرد خانه بدوش مورد ضرب و شتم و سرقت قرار گرفته‌اند. اوشاوا همسایه شرقی تورنتو است.

حادثه اول ساعت ۵ صبح ۱۹ نوامبر روی داد. سه نفر که ماسک به صورت داشتند مرد خانه بدوش ۲۸ ساله‌ای را از چادرش بیرون کشیده او را می‌زنند و سپس از او درخواست پول و مواد مخدر می‌کنند و کفش های او را می دزدند و می‌گریزند.

حادثه دوم در ۲۴ نوامبر در پارک دیگری اتفاق می افتد. به گفته پلیس سه نفر که ماسک به صورت داشتند مرد ۵۶ ساله ای را که داخل چادر خوابیده بود به باد کتک می‌گیرند و او را بیهوش به جا می گذارند و با پولهای او فرار می‌کنند.

پلیس احتمال می‌دهد که هر دو حمله کار یک گروه باشد که «مرد و ماسک به صورت» توصیف شده و اطلاعات دیگری از آنها اعلام نشده.

پلیس که بر تعداد ماموران افزوده گفت چادرنشینان پارک‌های دیگر را هم از این حوادث آگاه می‌کند.

اوشاوا شهری است صنعتی با ۱۷۰ هزار جمعیت که ۶۰ کیلومتر با دان تاون تورنتو فاصله دارد.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=133865بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19