پربازدید

ویدیو

کووید-19

حمله با اسپری مخصوص خرس به رهگذران

پلیس در گوئلف انتاریو می گوید جوان 22 ساله ای با اسپری مخصوص بیهوش کردن خرس ها به مردم حمله کرده است. 

این جوان متهم است که ابتدا روز دوشنبه با اسپری مخصوص خرس به زنی حمله کرده و او را مورد سرقت قرار داده. به گفته پلیس این فرد صبح روز بعد با همین شیوه به مردی حمله کرده. 

به گزارش کندین پرس این فرد اینک با چندین فقره اتهام روبرو است.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19