پربازدید

ویدیوکووید-19

حمایت دولت کانادا از کارفرمایان زن افزایش می یابد

دولت کانادا می خواهد از قدرت خرید عظیم خود برای کمک به زنانی که دست به بیزنس و کارآفرینی می زنند استفاده کند.

همانطور که می دانید دولت کانادا نیز نظیر تمامی دولتهای دنیا هر سال قراردادهای مهمی برای پروژه های دولتی و انجام کارهای عظیم و زیر سازی ها با کمپانی های بخش خصوصی منعقد می کند و دست به خریدهای گسترده ای می زند.

اینک دولت کانادا به رهبری جاستین ترودو می خواهد از این توان خرید عظیم خود برای کمک به بعضی گروههای اجتماعی نظیر زنان و جوانان استفاده کند.

سال گذشته دپارتمان ویژه زنان در دولت کانادا از بورد کنفرانس کانادا خواست تا با پژوهشهای لازم مزایای اقتصادی همکاری دولت با بیزنس هایی که مالکیت آنها با زنان، اقلیت های مرئی، دگرباشان، اقدام اولیه و گروههای مشابه است را نشان دهد.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19