پربازدید

ویدیوکووید-19

حزب نیودموکرات: رستورانها سریعتر…

حزب نیودموکرات انتاریو بر تعجیل در ثبت اطلاعات تغذیه ای در منوی غذایی رستورانهای زنجیره ای اصرار می ورزد.
فرانس گلیناس France Gelinas ، نماینده پارلمان انتاریو و کارشناس سلامت بهداشت (NDP)، تقاضا دارد که رستورانهای زنجیره ای، مقدار کالری موجود در هر غذا را در کنار قیمت آن درج نموده و همچنین غذاهایی که محتوی سدیم بالاتری می باشند را نیز با علامت خاصی مشخص کنند. گلیناس عقیده دارد که اطلاعات تغذیه ای برای مبارزه با چاقی و ایجاد انگیزه جهت مصرف غذاهای سالمتر بسیار موثر خواهد بود.
او می گوید: «برای مثال، مردم راهی ندارند که متوجه شوند مقدار کالری موجود یک Bran Muffin، سه برابر یک Boston Cream Pie Doughnut است. عموماً در برخی از رستوران ها این اطلاعات را در وب سایت خود قرار می دهندکه چندان موثر نمی باشد.»
بر طبق درخواست او، رستورانهای زنجیره ای که حداقل 5 میلیون دلار درآمد سالیانه و حداقل دارای 5 شعبه در انتاریو هستند، شامل این برنامه گردند.
کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19