پربازدید

ویدیو

کووید-19

حزب لیبرال کانادا و بستن سفارت کانادا در ایران

در دنباله نظرخواهی های سلام تورنتو از شخصیت ها و سازمان های مختلف در خصوص بستن سفارت کانادا در تهران و اخراج کارکنان سفارت ایران از کانادا توسط دولت محافظه کار کانادا، از حزب لیبرال کانادا خواستیم موضع خود را با خوانندگان ما در میان بگذارند.
در سوال خود ضمن مطرح کردن حساسیت بسیار زیاد اعضاء کامیونیتی ما به این واقعه غیرمترقبه و علاقمندی آنان به تحولات بعدی آن، پرسیدیم موضع حزب لیبرال کانادا در واقعه 7 سپتامبر دولت محافظه کار کانادا در قطع رابطه با جمهوری اسلامی ایران چیست؟
در ذیل ترجمه پاسخ آنان به سوال سلام تورنتو را ملاحظه می کنید:

اعمال رژیم ایران برای جامعه بین المللی تهدیدی عمده محسوب میشود و ما باید با پشتیبانی قاطع از متحدین خود، رژیم (ایران) را مسولیت پذیر کنیم.

مردم کانادا از ماهیت واقعی تصمیم ناگهانی دولت محافظه کار در بستن سفارت کانادا در ایران و اخراج دیپلمات های ایرانی از کانادا بیخبر هستند.

در صورت وجود واقعی خطر جانی برای کارکنان دیپلماتیک یا شهروندان کانادا در خارج، ما میبایست هر کاری را در محافظت از آنان انجام دهیم. با این وجود با بسته شدن سفارت کانادا در ایران ما نگرانیم که عواقب منفی این کار متوجه کاناداییهای در ایران و مردم ایران خواهد بود تا رژیم ایران. این تصمیم، شنود ما را از آنجا خارج میکند، ودر توانایی ما در حمایت از شهروندانمان، مردم ایران، و همپیمانان ما تاثیر (منفی) می گذارد.

حزب لیبرال مدتهاست که سیاست هایی را در مقابله با تهدید های بلا درنگ (رژیم) ایران و حمایت از منافع کانادا در ایران، پیشنهاد میکند که این دولت به آنها بی توجه است. از جمله آنان مشمول کردن سازمان سپاه پاسداران تحت قوانین کانادا در لیست شبکه های تروریستی بوده، که لیبرالها مدت های مدیدیستکه که خواستار آن هستند و معتقدند که اینکار مرکز قدرت رژیم ایران را هدف قرار میدهد.

لازم است که در دوران پر تنش کانالهای ارتباطات باز نگاه داشته شود و با متحدین بین المللی همکاری شود، نه اینکه روابط دیپلماتیک قطع شود وغیر مسولانه رجز خوانی گردد.

برای جامعه بین المللی بسیار مهم است که در جریان انتخابات ریاست جمهوری ماه جون ۲۰۱۳ در ایران، از حرکت قهرمانانه مردم ایران در دست یابی به امید و تغییر پشتیبانی کنند. متاسفانه دولت محافظه کار با اینکار ناگهانی خود، آنها را از این پشتیبانی محروم کرده است.

سرویس گزارشبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19