پربازدید

ویدیو

کووید-19

حبیب اله احمدی ۲۵ ساله به حبس ابد محکوم شد

جیب اله (دانیل) احمدی سه سال قبل در وینزور انتاریو زن 75 ساله ای را  به باد کتک و ضرب و شتم گرفت که همین سبب مرگ پیرزن بیگناه شد.

دادگاه در ماه نوامبر گذشته او را محکوم به قتل شناخت و میزان مجازات او روز پنجشنبه چهارم فوریه مشخص شد. او به حبس ابد محکوم شد و برای 13 سال حق درخواست عفو یا کاهش مجازات ندارد.

مقتول سارا  ان  ویدهولم نام داشت. قاضی بروس تاماس روز پنجشنبه هنگام اعلام میزان مجازات جیب اله احمدی حمله مرگبار او را “حمله دد منشانه به پیرزنی بی دفاع” توصیف کرد.

به گزارش کندین پرس، این پیرزن به مدت چهارده ماه در وضعیت “شبه گیاهی” Vegetative به سر می برد تا عاقبت در گذشت.

جیب اله احمدی ساکن وینزور بود. او 25 سال دارد.

روز حمله

حمله به این زن در 8 اکتبر 2017 صورت گرفت. در جریان محاکمه احمدی، ویدیویی از مصاحبه پلیس با او نشان داده شد  که در آن احمدی اذعان می کند که در طول ساعات غروب هفتم اکتبر تا اوایل بامداد هشتم اکتبر مواد مخدر محبک ماش روم و ماری جوانا مصرف کرده بوده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19