پربازید

ویدیو

کووید-19

جگمیت سینگ جا به جایی قدرت در بولیوی را کودتا خواند

جگمیت سینگ رهبر حزب نیودموکرات کانادا روز پنجشنبه در سوشیال مدیا وضعیت سیاسی رو به تخریب در بولیوی را هشدار دهنده خواند و گفت: «کانادا باید به جای حمایت از کسی که به رای خود خودش را رئیس جمهور می خواند و به حقوق مردمان بومی بولیوی حمله ور شده، قویا اقدامات ضد دموکراتیک را که منجر به کودتا در آن کشور شده محکوم کند.»

جگمیت سینگ خواستار آن شده که دولت کانادا از برگزاری انتخابات جدید در بولیوی که همه احزاب در آن شرکت داشته باشند حمایت کند.

جگمیت سینگ تاکید کرده که دستاوردهای بولیوی در دوران دولت مورالس در زمینه حقوق بومیان، بهداشت و درمان و توسعه عمومی کشور نباید از دست برود. جگمیت سینگ خواستار تضمین امنیت جانی ایوا مورالس و همکاران او شده.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19