پربازدید

ویدیو

کووید-19

جولی په یت نباید مزایای معمول فرمانداران کل را دریافت کند

ارین اتول رهبر حزب محافظه کار کانادا با پرداخت مزایای معمول به جولی په یت مخالف است. جولی په یت فرماندا کل کانادا بود که هفته گذشته در آستانه انتشار گزارش هیئات مستفل از مقام خود استعفا کرد. این گزارش نتیجه گرفته که جولی په یت محیط کاری بسیار مسمومی را در محل کارش در ریدیو هال در اتاوا ایجاد کرده بود.

فرمانداران کل کانادا پس از اتمام دوره فرمانداری علاوه بر حقوق بازنشستگی برای تمام عمر حقوق معمول را دریافت می کنند. رهبر حزب محافظه کار گفت جاستین ترودو نخست وزیر باید روشن کند که آیا به جولی په یت قول دریافت این مزایا را، به رغم آنچه در محیط کاری اش پدید آورد، داده است یا خیر.

پارلمان کانادا از دوشنبه 25 ژآنویه کار خود را از سر گرفته، که یکی از مباحث اصلی آن در شروع کار، نحوه انتخاب جولی په یت توسط جاستین ترودو، و مشکلات مربوطه، و همچنین نحوه انتخاب جانشین او خواهد بود.

مسائل مربوط به واکسیناسیون عمومی و کنسل شدن پروژه خط لوله کی استون اکس – ال از دیگر مباحث پارلمان در آغاز دوره جدید خواهد بود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=138913بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19