پربازدید

ویدیو

کووید-19

جورج فلوید ۶۰ بار گفته بود “please” ولی پلیسی که او را کشت چه گفت؟

پلیسی که با فشار دادن زانوی خود بر گردن جورج فلوید در مینیاپولیس سبب مرگ او شد، در آن لحظات چه می گفت؟

به بدن این پلیس مینیاپولیس دوربین ویدیویی نصب بود که آن دقایق را ضبط کرده. متن این ویدیو روز چهارشنبه برای اطلاع عموم منتشر شد.

این پلیس، وقتی جورج فلوید بارها تکرار کرد که «نمی توانم نفس بکشم»، بالاخره به جورج فلوید گفت: «حرف زدن یک عالمه اکسیژن مصرف می کند.»

It takes a heck of a lot of oxygen to talk.

جورج فلوید بیشتر از 20 بار گفته بود: «نمی توانم نفس بکشم.»

این پلیس زانویش را به مدت 9 دقیقه روی گردن جورج فلوید فشرد تا سرانجام فلوید تسلیم مرگ شد. این مرگ بیرحمانه سبب اعتراضات شدید و تظاهرات گسترده در شهرهای سراسر آمریکا شد.

مدارک مربوط به این جنایت در اختیار دادگاه قرار گرفته. در مدت 9 دقیقه‌ای که افسر پلیس مینیاپولیس زانویش را روی گردن جورج فلوید سیاهپوست می فشرد، جورج فلوید بیش از 20 بار گفت که نمی تواند نفس بکشد، و بیش از 60 بار از کلمه “Please” استفاده کرده بود. اما دِرِک شووین مامور پلیس که زانویش را بر گردن او گذاشته بالاخره به او می گوید:

«زیاد حرف نزن، زیاد حرف نزن، حرف زدن یه جهنم اکسیژن مصرف می کنه.»‌

 با سلام تورنتو آنلاین هیچ خبر مهم تورنتو و کانادا را از دست نمی دهید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19