پربازدید

ویدیو

کووید-19

جوانان 18 تا 39 سال پانزده درصد بستری شدگان بخشهای مراقبت ویژه را تشکیل می دهند

موج سوم پندمیک کرونا به اوجش نزدیک می شود. دکتر تریزا تم مسئول ارشد بهداشت عمومی کانادا می گوید کانادا به اوج این موج نزدیک شده.

همه امیدوارند تعداد مبتلایان جدید به زودی شروع به کاهش کند. اما وقتی هم که موج جدید شروع به نشستن کند، تقریبا دو تا سه هفته طول می کشد تا اثار آن در بیمارستانها ظاهر شود و تعداد بستری شدگان به ویژه در بخشهای مراقبت ویژه کاهش یابد.

صحبت از بخشهای مراقبت ویژه شد. تعداد بستری شدگان در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانها در سراسر کشور به سطح کم سابقه و بیسابقه رسیده.

نکته نگران کننده افزایش تعداد جوانان در میان مبتلایان جدید است. همانطور که در اخبار سلام تورنتو آنلاین در چند هفته گذشته ملاحظه کرده اید  تعداد جوانان مبتلا در سطح کشور در جریان موج اخیر بسیار بیشتر از موجهای قبلی است. تعداد بستری ها در بخشهای آی سی یو در سراسر کشور در هفته گذشته 23 درصد افزایش داشت. تقر یبا 15 درصد بستری شدگان در بخشهای آی سی یو را جوانان 18 تا 39 سال تشکیل می دهند.

در انتاریو

ضربه موج سوم به ساکنان انتاریو بسیار شدید بود. فقط در روز یکشنبه بیش از 4400 مبتلای جدید در انتاریو شناسایی شدند. علت اصلی فزایش مبتلایان، شیوع گونه های جهش یافته جدید به ویژه گونه B117 است. این همان گونه ای است که اولین بار در بریتانیا شیوع پیدا کرد.

گونه های جدید سریعتر پخش می شوند و عوارض شدیدتری دارند و همین سبب افزایش تعداد بستری ها در بخشهای آی سی یو شده. مسئولان پزشکی انتاریو این هفته به بیمارسانها توصیه کردند که جراجی های غیر ضروری را عقب بیندازند تا در بخشهای مراقبت ویژه تخت کافی برای مبتلایان جدید کرونا آماده شود.

به تعویق انداختن جراحی های غیر ضروری کمک می کند تا تقریبا یکهزار تخت جدید در بخشهای آی سی یو خالی شود. روز یکشنبه بیش از 600 بیمار مبتلا به کووید در بخشهای مراقبت ویژه انتاریو بستری بودند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=143571بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19