پربازدید

ویدیو

کووید-19

جوانان کانادایی بیشتر از میانسالان مایلند از خانه کار کنند

در ۱۹ ماهی که از شروع پاندمی کرونا می گذرد، بیش از ۴۵ درصد کانادایی ها برای مدتی کوتاه یا بلند از خانه کار کرده اند. تجربه این افراد از کار کردن از خانه چگونه بوده است؟

رابطه سن با کار کردن از خانه

ابتدا باید گفت که جوانان شاغل خیلی بیشتر از میانسالان شاغل مایل به کار کردن از خانه هستند.

در مجموع، شاغلین بالای ۴۴ سال خیلی کمتر از شاغلین زیر ۴۴ سال از خانه کار کرده اند.

در نظرسنجی انجام شده توسط مؤسسه Abacus Data، فقط ۳۴ درصد شاغلین بالای ۴۴ سال گفته اند که در دوران پاندمی مدتی را از خانه کار کرده اند، اما این میزان در میان افراد زیر ۴۴ سال ۵۴ درصد بوده.

این نمودار درصد کسانی را که در دوران پاندمی از خانه کار کرده اند، و همینطور نظر آنها را درباره کیفیت کارشان نشان می دهد.
مثبت یا منفی

در مجموع بیشتر کسانی که از خانه کار کرده اند این تجربه را مثبت خوانده اند. نزدیک سه چهارم این افراد گفته اند که کار کردن آنها از خانه به اندازه کار از دفتر یا بیشتر از آن بهره وری داشته.

فقط ۲۶ درصد این شاغلین گفته اند که هنگام کار کردن از خانه کمتر از کار کردن در دفتر بهره وری داشته اند.

جوانان و میانسالان

در کمال تعجب باید گفت که درصد جوانانی که گفته اند کارآیی آنها هنگام کار کردن از خانه کمتر بوده، بیشتر از میانسالان است.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=158971بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19