پربازدید

ویدیو

کووید-19

جوابیه

جواب به مطلب چاپ شده از طرف هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا مورخ 14 ماه مه 2015 در روزنامه سلام تورنتو تحت عنوان «پاسخی به یادداشت هفته گذشته محمد تاج دولتی نویسنده سلام تورنتو»

مطلب منتشر شده از طرف گروهی از اعضای هیات مدیره کنگره ایرانیان در پاسخ به مقاله آقای تاج دولتی حاوی مطالب غیر واقعی, افترا و اعداد و ارقام غیر دقیق است و کمپین «من هم یک ایرانی ـ کانادایی هستم» بمنظور روشن شدن واقعیات موارد ذیل را به آگاهی عموم می رساند:

  1. آقای تاج دولتی صرفا مانند صدها تن از افراد دیگر کامیونیتی ایرانی از کمپین من هم یک ایرانی کانادایی هستم حمایت کرده است و هیچ گاه عضوی از گروه داوطلبان این کمپین نبوده است؛ مضاف بر آن، کمپین من هم یک ایرانی کانادایی هستم هدفی جز افرایش اعضا و مشارکت کامیونیتی در امور کنگره نداشته است.

نکته قابل توجه اینجاست که بسیاری از دلسوزان کامیونیتی من جمله سه تن از اعضای بورد کنگره، در اشکال مختلف از این ابتکار پشتیبانی و حمایت کرده انداما گروهی دیگر از اعضای بورد کنگره که اصولا باید نگران میزان مشارکت کامیونیتی در امور کنگره باشند، نه تنها این نگرانی را ندارند بلکه با این کمپین و حامیانش مخالفند. این چند نفر که اکثریت بورد را تشکیل می دهند نه تنها درخواستهای مکرر کمپین برای حمایت را بدون جواب گذاشته بلکه بزرگترین غایب گردهمایی های این کمپین بوده اند.

  1. نویسنده پاسخ تعداد اعضای گرفته شده از طریق کمپین را 420 ذکر می کند که همزمان از طرف سه عضو مسئول رسیدگی به امورعضوگیری درهیات مدیره کنگره طی یادداشتی جداگانه بعنوان «استفاده ابزاری از کنگره ـ بلی یا خیر» رد شده است و عدد 530 به عنوان عدد درست ذکر شده است. هرچند که با تلاشهای بی وقفه فعالان این کمپین در هفته های گذشته این عدد پس از تاریخ 17 مه از 600 هم می گذرد.
  2. نویسندگان پاسخ به اشکال مختلف سعی در بی اهمیت جلوه دادن افزایش اعضا به بیش از دو برابر دارند و با استفاده از بهانه هایی بی پایه و کذب مانند «فرمهای دارای ایرادات خاص» یا «تکرار و تمدید عضویتهای قبلی» تلاش نموده اند که فعالیتهای دهها داوطلب جوان این کمپین را به زیر سوال ببرند. هر انسان آزاد اندیشی، منطقاً، انتظار دارد که حتی اضافه شدن یک عضو جدید ازطرف هیات مدیره مورد تشویق قرار گیرد.
  3. پاسخ مذکور با نادیده گرفتن دستاورهای کمپین من هم یک ایرانی کانادایی هستم آنرا یک کمپین انتخاباتی برای سه تن ازکاندیداها (اعضای سابق کمپین) معرفی کرده و حتی آدرس وبسایت کمپین را نیز در مقاله ذکر نموده است. این در حالی است که این کاندیداها پس از اعلام کاندیداتوری از کمپین جدا شده اند و امکانات و ظرفیت های کمپین به هیچ عنوان برای تبلیغ هیچ کاندیدایی بکار برده نشده است. حمله به این سه کاندیدا از طرف گروهی از اعضای هیات مدیره آن هم بدون مشورت با تمامی اعضا نقض بی طرفی کنگره به عنوان بر گذار کننده انتخابات است.

در انتها کمپین «من هم یک ایرانی ـ کانادایی هستم» راه حل این کژی ها و انحراف از مسئولیتهای محوله را چیزی جز مشارکت گسترده کامیونیتی ایرانی در انتخابات پیش رو و انتخاب شایسته ترین افراد نمیداند. لازم بذکر است که این کمپین به اصول دموکراتیک اعتقاد داشته و قضاوت نهایی را به عهده مردم می گذارد.

با تشکر
کمپین «من هم یک ایرانی ـ کانادایی هستم»بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19