پربازدید

ویدیو

کووید-19

جهش 20 درصدی تعداد مبتلایان در انتاریو

تعداد مبتلایان جدید در انتاریو در روز جمعه کمی افزایش یافت و به 1150 نفر رسید. همچنین 47 مرگ جدید گزارش شد. این در حالی است که مسئولان بهداشت عمومی نسبت به اوج گیری مجدد پندمیک بر اثر شیوع گونه های جدید هشدار داده اند. گونه های جدید ویروس کووید اکنون در تمام استانهای کانادا مشاهده شده اند.

نگرانی مسئولان بهداشتی از این است که در صورت عدم رعایت مقررات بهداشتی و محدودیتهای مخصوص کووید، نظیر ماسک و دو متر فاصله و پرهیز از گردهمایی ها و غیره، پندمیک به سرعت شتاب بگیرد و قضیه بالا بگیرد.

حداقل سه گونه جدید از ویروس کووید در حال پخش در جهان هستند  که عبارتند از گونه بریتانیایی، گونه آفریقای جنوبی و گونه برزیلی .این کشورها در واقع محل مشاهده نخستین موارد ابتلا به گونه های جدید بوده اند.

ارقام جدید انتاریو

  • تعداد مبتلایان جدید: 1150 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: 290,271 نفر
  • تعداد مرگهای جدید: 47 نفر
  • جمع مرگها تا کنون: 6820 نفر
  • تعداد تستهای انجام شده در روز پنجشنبه : 65,400
  • تعداد واکسن تزریق شده در 24 ساعت گذشته: 16,967 دوز
  • جمع واکسن تزریق شده تا کنون: 518,834 دوز

تعداد مبتلایان جدید به تفکیک شهر ها

  • تورنتو : 376 نفر
  • منطقه پیل : 264 نفر
  • منطقه یورک: 108 نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19