پربازید

ویدیو

کووید-19

جهش ناگهانی تعداد بستریها در بیمارستانهای انتاریو ـ آخرین آمار

تعداد بستریها در بیمارستانهای انتاریو با یک جهش بزرگ به بالاترین رقم در هشت ماه گذشته رسید.

صبح چهارشنبه ۲۰۸۱ نفر به علت ابتلا به کرونا در بیمارستانهای انتاریو بستری بودند. روز سه شنبه تعداد بستری ها ۱۲۹۰ نفر بود. از اوج موج سوم کرونا در اوایل ماه می تا امروز هرگز سابقه نداشته که این تعداد بیمار به علت ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری باشند.

روز چهارشنبه همچنین ۱۴ مرگ جدید در رابطه با کرونا گزارش شد.

به گفته انجمن بیمارستانهای انتاریو Ontario Hospital Association، صبح چهارشنبه ۲۸۲ بزرگسال در بخشهای آی سی یو بستری بودند. تعداد بستری ها در بخش های آی سی یو به تدریج رو به افزایش است. تعداد افراد متصل به ونتیلاتور نیز ۱۳۷ نفر اعلام شد.

هفتاد درصد بیماران بستری در بخشهای آی سی یو به طور کامل واکسینه نشده اند.

در میان بیماران بستری در بیمارستانها نیز سابقه واکسیناسیون ۴۸.۴ درصدشان به طور کامل روشن نیست.

تاکنون ۹۱ درصد بزرگسالان ۱۲ سال به بالا در انتاریو حداقل یک دوز واکسن را دریافت کرده اند. درصد کسانی که به طور کامل واکسینه شده اند ۸۸ درصد است.

تاکنون بیش از ۴ میلیون دوز بوستر به ساکنان انتاریو تزریق شده، به عبارت دیگر ۲۷.۵ درصد ساکنان انتاریو بوستر دریافت کرده اند. هم اکنون تست PCR در انتاریو تنها به کسانی ارائه می شود که پر ریسک بوده یا دچار بیماری جدی باشند. در ۲۴ ساعت منتهی به صبح چهارشنبه ۵۹ هزار تست انجام شد که ۲۸ درصد آنها مثبت بود.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19