پربازدید

ویدیو

کووید-19

جنازه کنار ریل قطار ـ مسیر برمپتون مدتی بسته شد

به دنبال پیدا شدن جنازه ای کنار خطوط راه آهن در برمپتون، حرکت قطارهای شهری GO در این مسیر برای ساعاتی متوقف شد.

پلیس منطقه پیل اطلاعات بیشتری نداد و فقط اشاره کرد که متوفی مرد است و حرکت قطارها به منظور تحقیقات مدتی متوقف شد.

درباره چگونگی پیدا شدن جنازه اطلاعاتی داده نشده و فقط گفته شد که جنازه  کنار ریل در منطقه خیابانهای جان و جیمز پیدا شد.

سرویس حمل و نقل GO Transit گفت که مسیر قطارها در خط کیچنر بسته شد تا پلیس تحقیقاتش را تکمیل کند. همچنین تأکید شد که رفت و آمد قطارها به نحو چشمگیری با تأخیر مواجه خواهد شد و ممکن است بعضی سفرها کنسل شوند.

برای انتقال مسافران در مسیر مسدود شده از اتوبوسها استفاده شد.

از مسافران خواسته شد که برای اطلاع از حرکت قطار ها به اینجا مراجعه کنند.

آخرین خبر

صبح چهارشنبه اعلام شدکه حرکت قطارهای خط کیچنر که برای مدتی متوقف شده بود، از سر گرفته شدبیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19