پربازدید

ویدیو

کووید-19

جنازه دو نفر از ناپدیدشدگان آتش سوزی اوشاوا پیدا شد

روز دوشنبه خبر دادیم که در اثر حریق گسترده در خانه ای در اوشاوا ۴ نفر مجروح و ۴ نفر ناپدید شده اند.

گزارشهای جدید حاکی است که پیکر دو تن از ناپدیدشدگان در محل آتش سوزی پیدا شده اما از دو نفر دیگر که در همین خانه زندگی می کردند هنوز خبری نیست.

پلیس منطقه دورهام گفت برای شناسایی این دو نفر، بررسی ها توسط پزشک قانونی در دست انجام است.

مأموران آتش نشانی نزدیک ساعت یک بامداد دوشنبه به محل آتش سوزی فراخوانده شده بودند که به آنها گفته شد ۵ نفر توانسته اند از خانه خارج شوند ولی از چهار نفر دیگر خبری نبود.

اقوام و دوستان خانواده می گویند چهار نفری که نتوانسته اند از خانه خارج شوند شامل دو کودک و دو مرد بودند.

هم اکنون دو تحقیقات جداگانه توسط پلیس دورهام و آتش نشانی اوشاوا در دست انجام است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19