پربازدید

ویدیو

کووید-19

جمعه شب با جاز در آکواریوم

در اکواریوم بی نظیر ریپلی با جهان زیر آب آشنا شوید و در دومین جمعه هر ماه به موسیقی زنده جاز گوش بسپارید و مناظر فراموش نشدنی را شاهد باشید.

Friday Night Jazz is included with current Sharks After Dark or Express Anytime general admission. Annual pass members receive free admission.

When: October 11, 2019, 7:00 pm – 11:00 pm
Where: Ripley’s Aquarium of Canada, 288 Bremner Blvd
Cost: $30
More Info: www.ripleyaquariums.com

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=104079بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19