پربازدید

ویدیوکووید-19

جمعبندی تازه‌ای از کرونا در زندانهای کانادا

در چند ماه گذشته خبرهای مربوط به ابتلای زندانیان کانادا به کرونا کم نبوده.

در اینجا جمعبندی تازه‌ای که شنبه هشتم آگوست از وضعیت کرونا در زندانها بیرون داده شده را به اطلاع خوانندگان عزیز می رسانیم:

ـ زندانهای فدرال کانادا در مجموع پنج مورد شیوع کرونا در زندانها را گزارش کرده‌اند.

ـ مبتلایان شامل 142 نفر از کارکنان زندانها و 360 نفر زندانی بوده‌اند.

ـ دو تن از زندانیان مبتلا جانشان را از دست داده‌اند.

اگرچه شیوع ویروس در زندانها پایان یافته تلقی می شود ولی به گفته مسئولان بازگشت به شرایط قبل از کرونا سالها طول خواهد کشید.

از یکماه پیش ملاقات با زندانیان به صورت محدود از سر گرفته شده، ولی طبق شرایطی نظیر اندازه گیری درجه حرارت بدن ملاقات کنندگان، زدن ماسک، و ضدعفونی کردن فضاها قبل و بعد از هر ملاقات.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19